Blijf misstanden melden

Het is niet verboden om dieren bedrijfsmatig te verhandelen, echter is dit in Nederland wel aan allerlei regels gebonden. Daarnaast gelden er ook algemene verzorgingsregels voor alle in Nederland gehouden dieren. Voor gezelschapsdieren zijn met betrekking tot bijvoorbeeld het verzorgen en huisvesten van de dieren in het Besluit houders van dieren regels vastgelegd. http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2017-01-01#Hoofdstuk3 VoorMeer lezen over “Blijf misstanden melden”